ISEFE 18 GÜZ KONGRESİNE BİLDİRİ GÖNDERME

Üyelik Girişi ve Kayıt sekmesinden üyelik kaydınızı gerçekleştirmenizin ardından 5 Ekim 2018 tarihine kadar bildiri özetlerinizi yükleyerek kongremize başvurunuzu yapabilirsiniz. Bildiri özetlerinin en az 100 kelime olması ve 300 kelimeyi aşmaması gerekmektedir. Başvurusu yapılacak olan özet bildirilerde, Türkçe başlık, Türkçe özet, anahtar kelimeler, jel kodları yanında, İngilizce başlık, İngilizce özet ve İngilizce Anahtar kelimelerin bulunması gerekmektedir. Özette ayrıca tüm yazarların unvan, kurum adı, e-posta adresi, fakülte ve bölüm bilgileri de bulunmalıdır. Özet başvurunuzu gerçekleştirdikten sonraki süreci Üyelik sayfanızdan Başvurularım sekmesi altında takip edebilirsiniz.

Kongremize bildiri kaydını gerçekleştirecek yazarlar bildiriden sorumlu yazar olarak kaydedilecektir. Bu çerçevede, yazarlar tarafından aksi belirtilmedikçe, bildirilerin sunumlarının sorumlu yazarlar tarafından yapılacağı kabul edilecektir. Tüm yazışmalar sorumlu yazarlarla gerçekleştirilecektir.

Başvurunuz en geç 5 iş günü içerisinde hakem heyeti tarafından değerlendirilerek sizlere geri dönüş sağlanacaktır. Bildirinizin değerlendirme sonucu da dahil olmak üzere tüm aşamalarda e-postanızın SPAM (Önemsiz/Gereksiz) klasörünüze düşmesi ihtimaline karşın lütfen bu klasörlerinizi kontrol ediniz.

Özet bildirilerinizin kaydı gerçekleştirdikten sonra ilgili ekranda ve kabul mektubu yanında “ISEFE Template.docx” adlı yazım kurallarımızı belirtir yazım örneğimiz ve “ISEFE Kayıf Formu” adlı kayıt form dosyamız da gönderilecektir. Tam metin bildirileri göndermek isterseniz, tarafınıza gönderilen örnek dosyada belirtilen kurallara uygun olarak hazırlayabilirsiniz. Belirtilen kriterlere göre hazırlanmış tam metin bildirinizin banka dekontu görseli ve taranmış imzalı kayıt formu görseli ile birlikte Başvurularım sekmesi altında Başvuru Tamamlama sekmesinden sisteme yüklenmesi rica olunur.

Örneğe uygun olarak hazırlanmamış olan tam metin bildiriler değerlendirme sürecine alınmayacaklardır. Kriterlere uygun olmayan bildiriler, özet bildiri olarak yayınlanacaktır.

ÜYE GİRİŞİ/KAYIT

Sol tarafta gösterildiği gibi üye girişi veya yeni kayıt işlemlerini yapabilirsiniz. Üye kaydı olmayanlar Kayıt düğmesi ile yeni kayıt oluşturabilirler. Giriş yaptıktan sonra Başvuru düğmesi ile bilgiler gönderilmelidir.

Özet gönderme için son tarih; 5 EKİM 2018
Tam metin bildiri gönderme için son tarih;1 ARALIK 2018 tarihleridir.

DÜZENLEYİCİ KURUM VE KURULUŞLAR

KONGREMİZİN ANA KONUŞMACILARI

ISEFE 18 KONGRESİNİN SUNDUĞU YAYIN İMKÂNLARI

 • Bütün bildiriler, elektronik ortamda PDF formatında, ISBN numarası alınmış bildiri kitabında yer alacaktır.
 • Bildiri yazarları ile yapılacak görüşmeler doğrultusunda, yayım değerlendirme aşamasında makalelerine aşağıda yer alan akademik dergilerde öncelik tanınacaktır.
 • JOEEP: Journal of Emerging Economies and Policy
 • Sosyal Bilimler Metinleri Dergisi
 • Balkan Sosyal Bilimler Dergisi
 • Kongremizde yayınlanan tam metin bildirilere KSP Journals (http://www.kspjournals.org/) altında yayınlanan dergilerde yayın sürecinde öncelik tanınacaktır. KSP Journals EconLit, RePEc, Index Copernicus, ProQuest, Econpapers gibi pek çok tanınmış alan indekslerince taranmaktadır.

KONAKLAMA VE ULAŞIM

Ulaşım ve konaklama ücreti katılımcılar tarafından karşılanacaktır. Kongre oteli olarak seçilen Hilton İstanbul Kozyatağı Hotel‘de, kongre katılımcılarına yönelik indirimli fiyat uygulaması yapılacak olmakla birlikte burada konaklama tercihi katılımcının isteğine bağlıdır. Kongre süresince ikramlar ve öğle yemekleri kongre yönetimi tarafından karşılanacaktır.

Konaklama için lütfen Sayın Tulça PEREN TAŞDAN ile iletişime geçiniz.

Telefon: +90 216 468 00 49 Cep : +90 531 387 30 86

E-posta: nihal.sancak@hilton.com

KONGREMİZ İÇİN ÖNEMLİ TARİHLER

Özet Bildiri Gönderimi Son Tarih: 5 Ekim 2018

Kayıt Tamamlama Son Tarih: 5 Ekim 2018

Tam Metin Gönderimi Son Tarih: 1 Aralık 2018

Tam metin göndermek isteğe bağlıdır. Tam metin göndermeyen katılımcıların bildirileri özet olarak bildiri kitabında yer alacaktır. Kongreye katılmayarak kayıt yaptıran araştırmacıların bildirileri, poster bildiri bölümünde tam metin olarak kongre bildiri kitapçığında yer alacaktır. Sunumlarını Skype uygulaması üzerinden video konferans şeklinde gerçekleştiren katılımcıların bildirileri sözlü sunulmuş bildiriler arasında basılacaktır.

VİDEO KONFERANS İLE UZAKTAN KATILIM

Kongremizde sözlü sunumlar ister doğrudan katılım yoluyla ister uzaktan bağlantı ile görüntülü sunum yoluyla gerçekleştirilebilmektedir. Skype uygulaması ile uzaktan bağlantı yoluyla sunumunu gerçekleştirecek olan katılımcılara katılım belgeleri ve faturaları gönderilecektir. Bildirileri sözlü bildiri olarak bildiri kitabında yer alacaktır. Skype sunumlarının gerçekleştirileceği oturumlar katılımcılara uygun saatlere göre belirlenecektir.

KATILIM ÜCRETLERİ

Tümü aynı katılımcı tarafından sunulmak koşuluyla kongremize gönderilen ilk bildiri için 450 TL, ikinci bildiri için 350 TL, üçüncü ve sonraki tüm bildiriler için 250 TL katılım ücreti ödenmesi gerekmektedir.

Diğer bildiri yazarlarının kongremize katılmaları halinde, katılım sağlayacak olan her bir yazarın 350 TL misafir katılımcı ücreti ödeyerek kongremize kayıt olmaları gerekmektedir. Bildiri kayıt ücretleri yalnızca sunumu gerçekleştirecek olan katılımcının kaydını kapsamaktadır. Bildirilerdeki tüm yazarları kapsamamaktadır.

Bildiri yazarı olmayan misafir katılımcıların kongremizde dinleyici olarak bulunabilmeleri için 350 TL misafir katılımcı ücreti ödeyerek kayıt olmaları gerekmektedir. Kaydı bulunmayan katılımcılar kongremiz imkanlarından yararlanamayacaklardır.

Kongremizde katılım belgeleri yalnızca katılımcılara verilecek olup kongremize katılmayan bildiri yazarlarına katılım belgesi verilmeyecektir. Çok yazarlı bildirilerde diğer yazarların katılmaması halinde katılım belgesi yalnızca kaydını gerçekleştirerek katılım sağlamış olan bildiri yazarına verilecektir.

Kongremizde sunumlarını poster sunum olarak veya SKYPE üzerinden video konferans ile gerçekleştiren katılımcılara katılım belgeleri ve faturaları kargo ile gönderilecektir. (SKYPE uygulaması ile bağlanabilmek için bir Microsoft hesabının olması gereklidir.)

Katılım belgeleri kayıtlı katılımcılara göre hazırlanacak olup katılım kaydı bulunmayan diğer yazarlara verilmeyecektir. Lütfen katılımlarınızda faturalarınızı almayı unutmayınız.

Kabul edilen özetler için son kayıt tarihine kadar kongre kayıt ücreti ödenerek http://kayit.isefe.org/index.php adresinde yer alan üyeliğiniz altındaki başvurularım sekmesinde ilgili alanlara dekont görseli yüklenmelidir. Ayrıca dekontların info@isefe.org e-posta adresine gönderilmeleri de önemle rica olunur.

Ödemeler mutlaka şubeden ya da internet bankacılığı üzerinden gerçekleştirilmelidir. Banka dekontu üzerinde mutlaka katılımcı isim ve soy ismi yer almalıdır. ATM'lerden yapılan ödemeler nedeniyle ortaya çıkabilecek karışıklıklar sonucu kaydınızın geçersiz sayılmasından kongremiz sorumlu değildir.

Kongremizle ilgili tüm sorularınız için bizlere info@isefe.org e-posta adresimizden ulaşabilirsiniz.

ISEFE Düzenleme Kurulu

DÜNYA ÇAPINDA BİRÇOK ÜNİVERSİTEDEN ARAŞTIRMACILARA, YENİ FİKİRLERİ VE GÜNCEL KONULARI SUNMA, PAYLAŞMA VE TARTIŞMA İMKÂNI SUNAN ISEFE 18 KONGREMİZDE YERİNİZİ ALMAKTA GEÇ KALMAYIN.

Kongremize sponsor olmak için lütfen iletişime geçiniz. info@isefe.org

KONU BAŞLIKLARI

 • İslam Ekonomisi Teorisi
 • İslam Ekonomisinin Kaynakları
 • Makro İslam Ekonomisi ve Politikası
 • İslam Ekonomisinde Mali Sistem ve Politikalar
 • İslam Ekonomisinde Para Politikası
 • İslam Ekonomisi ve İktisadi Kalkınma
 • İslam Ekonomisi ve Etik
 • İslam Ekonomisi ve Pazarlama Stratejileri
 • İslam Ekonomisi ve Yönetim
 • İslam Ekonomisi ve Dış Ticaret
 • İslam Ekonomisinde Fiyatlar ve Kar
 • İslam Ekonomisinde İşçi ve İşveren İlişkileri
 • İslam Ekonomisi ve Yoksullukla Mücadele Politikaları
 • İslam Ekonomisinde Bölüşüm ve Adalet
 • İslam Ekonomisinde Çalışma Hayatı
 • İslam Ekonomisinde Kadın İstihdamı ve Çalışma Hayatı
 • İslam Ekonomisinde Ücret
 • İslam Ekonomisinde Sosyal Güvenlik
 • İslam Ekonomisinde Mikrofinans Uygulamaları
 • İslam Ekonomisinde Eğitim Modelleri
 • İslam Ekonomisinde Muhasebe ve Denetim
 • İslam Ekonomisinde Engelli ve Engelli İstihdamı
 • Devlet, Yönetim ve Liderlik
 • Zekat ve Sosyal Yardımlar
 • Sosyal Adalet
 • Faiz (Riba)
 • STK’lar ve Dini Cemaatler
 • Uluslararası İş Birlikleri ve Kuruluşlar
 • İslami Finansal Piyasalar ve Kurumlar
 • İslami Finansal Sistemde Kredi Derecelendirme Kuruluşları
 • İslami Finansal Aracı Kurumlar
 • İslami Borsa Uygulamaları
 • Sermaye Piyasaları
 • Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar
 • İslami Finansal Piyasa Enstrümanları
 • İslam Ekonomisinde Merkez Bankacılığı
 • İslam Ekonomisinde Servet ve Likidite Yönetimi
 • Katılım Bankacılığı
  • Mudaraba
  • Muşaraka
  • İcara
  • Murabaha
  • Sukuk
  • Karz-ı Hasen
  • Diğer
 • Katılım Bankacılığı ve Risk Yönetimi
 • Finansal Krizler ve Katılım Bankacılığı
 • İslam Ekonomisi ve Pazarlama Stratejileri
 • İslam Ekonomisi ve Yönetim
 • İslam Ekonomisinde Üretim
 • İslam Ekonomisinde Tüketim
 • Sanayi ve Ticaret Odaları gibi yapılanmalar
 • Firmalarda Yönetim
 • Firmalarda Kurumsallaşma
 • Firmalarda Müşteri İlişkileri
 • Firmalarda Örgütlenme
 • Uluslararası Ortaklıklar
 • Uluslararası Kaynaklardan Yararlanma
 • Kurum içi İletişim
 • Yeni Yatırımlar
 • İslam Ekonomisinde Finansal Yönetim ve Fonlama Yöntemleri
 • İslam Ekonomisinde Varlık (Aktif) Yönetimi
 • İslam Ekonomisinde Kredi Kartı Uygulamaları
 • İslam Ekonomisinde Bireysel Emeklilik
 • İslam Ekonomisinde Kredi
 • İslam Ekonomisinde Sigortacılık (Tekaful)
 • Öncü Düşünürler ve Yazarlar
 • Helal Üretim ve Helal Ürünler
 • İslam Ekonomisinde Girişimcilik
 • İslam Ekonomisinde Tüketici Davranışları ve Tüketici Hakları
 • İslam Ekonomisinde Üretici Davranışları ve Üretici Hakları
 • Kalite Yönetimi ve Üretim Süreçleri
 • İslam Ekonomisinde Güncel Tartışmalar
 • İslam Ekonomisi Perspektifinde Küresel İktisadi ve Finansal İstikrarsızlık

KURULLAR

 • Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar – Düzce Üniversitesi Rektörü
 • Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu - Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü
 • Prof. Dr. Süleyman Özdemir – Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü
 • Prof. Dr. Adem Korkmaz – Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü
 • Cemil Yaman – Ak Parti Milletvekili
 • Sami Çakır – Ak Parti Milletvekili

 • Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan – İstanbul Medeniyet Üniversitesi
 • Prof. Dr. Erişah Arıcan – Marmara Üniversitesi
 • Dr. Cemil Ertem – Cumhurbaşkanı Başdanışmanı
 • Prof. Dr. Süleyman Özdemir – Bandirma 17 Eylul Universitesi (Rektör)
 • Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl – Yıldırım Beyazıd Üniversitesi
 • Prof. Dr. Halis Yunus Ersöz – İstanbul Üniversitesi (Rektör Yrd)
 • Prof. Dr. Murat Çizakça – Konya Karatay Üniversitesi
 • Prof. Dr. Mikail Erol – Çanakkale 18 Mart Üniversitesi
 • Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar – Düzce Üniversitesi, Rektör
 • Prof. Dr. Yakup Bulut – Mustafa Kemal Üniversitesi
 • Prof. Dr. Hakan Pekey – Kocaeli Üniversitesi
 • Prof. Dr. Ayhan Gençler – Trakya Üniversitesi İİBF Dekanı
 • Prof. Dr. Mustafa Paksoy – Kilis Üniversitesi
 • Prof. Dr. Hamza Ateş – İstanbul Medeniyet Üniversitesi
 • Prof. Dr. Doğan Uysal – Celal Bayar Üniversitesi
 • Prof. Dr. Ahmet Tabakoğlu – Marmara Üniversitesi
 • Prof. Dr. Ahmet Nohutçu – İstanbul Medeniyet Üniversitesi
 • Prof. Dr. Cevdet Kılıç – Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı
 • Prof. Dr. Adem Esen – İstanbul Üniversitesi
 • Prof. Dr. Alpaslan Açıkgenç – İstanbul Teknik Üniversitesi
 • Prof. Dr. Adem Korkmaz – Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Rektör)
 • Prof. Dr. Zekai Özdemir – İstanbul Üniversitesi
 • Prof. Dr. Tuncay Yılmaz – Sakarya Üniversitesi
 • Prof. Dr. Targan Ünal – Okan Üniversitesi
 • Prof. Dr. Şaban Kayhan – Hasan Kalyoncu Üniversitesi
 • Prof. Dr. Soner Çelikkol – Kocaeli Üniversitesi
 • Prof. Dr. Sami Karacan – Kocaeli Üniversitesi
 • Prof. Dr. Salih Öztürk – Namık Kemal Üniversitesi
 • Prof. Dr. Rasim Yılmaz – Namık Kemal Üniversitesi
 • Prof. Dr. Osman Altuğ – Marmara Üniversitesi
 • Prof. Dr. Nuray Altuğ – Marmara Üniversitesi
 • Prof. Dr. Nilgün Çil Yavuz – İstanbul Üniversitesi
 • Prof. Dr. Mustafa Aykaç – Kırklareli Üniversitesi (Rektör)
 • Prof. Dr. Murat Yülek – İstanbul Ticaret Üniversitesi
 • Prof. Dr. Muhsin Kar – Yıldırım Beyazıd Üniversitesi
 • Prof. Dr. Muhittin Kaplan – İstanbul Üniversitesi
 • Prof. Dr. Melike Bildirici – Yıldız Teknik Üniversitesi
 • Prof. Dr. Mehmet Yüce – Uludağ Üniversitesi (Dekan)
 • Prof. Dr. Mehmet Duman – Artvin Çoruh Üniversitesi (Rektör)
 • Prof. Dr. Ekrem Erdem – Erciyes Üniversitesi
 • Prof. Dr. Kazım Sarıkavak – Gazi Üniversitesi (Dekan)
 • Prof. Dr. Kerem Alkin – Nişantaşı Üniversitesi
 • Prof. Dr. Kahraman Çatı – Düzce Üniversitesi
 • Prof. Dr. İlyas Doğan – Gazi Üniversitesi
 • Prof. Dr. İbrahim Güran Yumuşak – Sabahattin Zaim Üniversitesi (Dekan)
 • Prof. Dr. Hatice Neşe Erim – İstanbul Medeniyet Üniversitesi
 • Prof. Dr. Hasan Vergil – İstanbul Üniversitesi
 • Prof. Dr. Haluk Alkan – İstanbul Üniversitesi
 • Prof. Dr. Habip Yıldız – Sakarya Üniversitesi
 • Prof. Dr. Gülden Ülgen – İstanbul Üniversitesi
 • Prof. Dr. Feridun Yılmaz – Uludağ Üniversitesi
 • Prof. Dr. Faik Budak – Kocaeli Üniversitesi
 • Prof. Dr. Erdal Demirhan – Afyon Kocatepe Üniversitesi
 • Prof. Dr. Mahmoud Sabra – Al Azhar University, Filistin
 • Prof. Dr. Ensar Nişancı – Namık Kemal Üniversitesi
 • Prof. Dr. Emin Ertürk – Uludağ Üniversitesi
 • Prof. Dr. Elif Çepni – Bahçeşehir Üniversitesi
 • Prof. Dr. Coşkun Can Aktan – Dokuz Eylül Üniversitesi
 • Prof. Dr. Cevat Gerni – Doğuş Üniversitesi
 • Prof. Dr. Jean-Pierre Allegret – Paris Ouest Nanterre, Fransa
 • Prof. Dr. Bülent Güloğlu – İstanbul Teknik Üniversitesi
 • Prof. Dr. Bülent Aybar – Southern New Hampshire University-ABD
 • Prof. Dr. Bogna Kazmierska Jozwiak – University of Lodz-Polonya
 • Prof. Dr. Ayşe Buğra – Boğaziçi Üniversitesi
 • Prof. Dr. Olexandr Pidchosa – Taras Shevchenko University, Ukrayna
 • Prof. Dr. Sudi Apak – Esenyurt Üniversitesi
 • Prof. Dr. Ali Kutan – Southern Illinois University
 • Prof. Dr. Aysun Fıçıcı – Southern New Hampshirw University-ABD
 • Prof. Dr. Ali Kemal Gürbüz – Balıkesir Üniversitesi
 • Prof. Dr. Konstantin Tsvetkov – University of Agribusiness and Rural Development, Bulgaristan
 • Prof. Dr. Nazıf Mohib Shahrani – Indiana University, ABD
 • Prof. Dr. Aysıt Tansel – Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 • Prof. Dr. Ali Çelikyay – Osman Gazi Üniversitesi
 • Prof. Dr. Ahmet İncekara – İstanbul Üniversitesi
 • Prof. Dr. Mahmut Bilen – Sakarya Üniversitesi
 • Prof. Dr. Ahmet Şatır – Condordia University
 • Prof. Dr. Abdülmecit Türüt – İstanbul Medeniyet Üniversitesi
 • Prof. Dr. David Weir – Northumbria University / Cambridge Scholars
 • Prof. Dr. Farid Shuaib – International Islamic University of Malaysia
 • Prof. Dr. Andrzej Bistyga – Katowice School of Economics, Polonya
 • Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu – Ankara Üniversitesi
 • Prof. Dr. Abdulvahap Baydaş – Bingöl Üniversitesi
 • Prof. Dr. Vahit Göktaş – Ankara Üniversitesi
 • Prof. Dr. Abbas Mirakhor – The Global University of Islamic Finance, INCEIF
 • Prof. Dr. Obiyathulla Ismat Bacha – The Global University of Islamic Finance, INCEIF
 • Doç. Dr. Bülend Aydın Ertekin – Anadolu Üniversitesi
 • Doç. Dr. Meriç Subaşı Ertekin – Anadolu Üniversitesi
 • Doç. Dr. Buerhan Saiti – Istanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
 • Doç. Dr. Hüseyin Seyhanlıoğlu – Dicle Üniversitesi
 • Doç. Dr. Mohamed Eskandar Shah Mohd Rasid – The Global University of Islamic Finance (INCEIF – Dekan)
 • Doç. Dr. Rosmah Mat Isa – Kebangsaan University, Malezya
 • Doç. Dr. Hüseyin Altay – Mustafa Kemal Üniversitesi
 • Doç. Dr. Zafer Kanberoğlu – Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
 • Doç. Dr. Vedat Cengiz – Kocaeli Üniversitesi
 • Doç. Dr. TolgaUlusoy – Kastamonu Üniversitesi
 • Doç. Dr. Mehmet Akif Öncü – Düzce Üniversitesi
 • Doç. Dr. Şevket Alper Koç – Kocaeli Üniversitesi
 • Doç. Dr. Şahap Kavcıoğlu – Bayburt Milletvekili
 • Doç. Dr. Sibel Aykın – Akdeniz Üniversitesi
 • Doç. Dr. Bekir Elmas
 • Doç. Dr. Selman Yılmaz – İstanbul Üniversitesi
 • Doç. Dr. Rengin Ak – Kırklareli Üniversitesi
 • Doç. Dr. Özlem Durgun – İstanbul Üniversitesi
 • Doç. Dr. Murat Pıçak – Dicle Üniversitesi
 • Doç. Dr. İdris Demir – İstanbul Medeniyet Üniversitesi
 • Doç. Dr. İbrahim Turhan – İzmir Milletvekili
 • Doç. Dr. Hasan Gül – Ondokuz Mayıs Üniversitesi
 • Doç. Dr. Haluk Zülfikar – İstanbul Üniversitesi
 • Doç. Dr. Hakan Kahyaoğlu – Dokuz Eylül Üniversitesi
 • Doç. Dr. Gülçin Tapşin – İstanbul Ticaret Üniversitesi
 • Doç. Dr. Emrah İsmail Çevik – Namık Kemal Üniversitesi
 • Doç. Dr. Emel İslamoğlu – Sakarya Üniversitesi
 • Doç. Dr. Elif Hobikoğlu – İstanbul Üniversitesi
 • Doç. Dr. Durmuş Çağrı Yıldırım – Namık Kemal Üniversitesi
 • Doç. Dr. Bahar Burtan Doğan – Dicle Üniversitesi
 • Doç. Dr. Ayfer Gedikli – İstanbul Medeniyet Üniversitesi
 • Doç. Dr. Ali Arı – Kırklareli Üniversitesi
 • Doç. Dr. Kenan Aydın – Kocaeli Üniversitesi
 • Doç. Dr. İshak Torun – Bolu İzzet Baysal Üniversitesi
 • Doç. Dr. İlhan Eroğlu – Gaziosmanpaşa Üniversitesi
 • Doç. Dr. İbrahim Subaşı – Marmara Üniversitesi
 • Doç. Dr. Başak Tanınmış Yücememiş – Marmara Üniversitesi
 • Doç. Dr. Hatice Karahan – Medipol Üniversitesi
 • Doç. Dr. Hakan Kahyaoğlu – Dokuz Eylül Üniversitesi
 • Doç. Dr. Burcu Özcan – Fırat Üniversitesi
 • Doç. Dr. Ahmet Faruk Aysan – Boğaziçi Üniversitesi
 • Doç. Dr. Yücel Ayrıçay – Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
 • Doç. Dr. Özlen Hiç – İstanbul Üniversitesi
 • Doç. Dr. Aysen Hiç Gencer – İstanbul Aydın Üniversitesi
 • Doç. Dr. Cüneyt Kılıç – Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
 • Doç. Dr. Levent Çinko – Marmara Üniversitesi
 • Doç. Dr. Ferda Yerdelen Tatoğlu – İstanbul Üniversitesi
 • Doç. Dr. Selami Özcan – Yalova Üniversitesi
 • Doç. Dr. Osman Şimşek – Gazi Üniversitesi
 • Doç. Dr. Mehmet Saraç – İstanbul Üniversitesi
 • Doç. Dr. Rosham Mat Isa – University of Kebangsaan, Malezya
 • Doç. Dr. Khairul Akmaliah Adam – University of Kebangsaan, Malaysia
 • Doç. Dr. Gonca Atıcı – İstanbul Üniversitesi
 • Doç. Dr. Hakan Sarıbaş – Zonguldak Üniversitesi
 • Doç. Dr. Muzaffer Koç – Marmara Üniversitesi
 • Doç. Dr. Atilla Doğan – Karadeniz Teknik Üniversitesi
 • Doç. Dr. Seyfettin Arslan – Dicle Üniversitesi
 • Doç. Dr. Ruzita Abdul-Rahim – Kebangsaan University Malezya
 • Doç. Dr. Peter Miculas – University of Constantinus – Nitra, Slovakia
 • Dr. Maria Ochwat – WSB University, Poznan – Polonya
 • Dr. Ruslan Nagarev – Sabahattin Zaim Universtisesi – İstanbul
 • Dr. Laura Koba – Jagiellonian University, Krakow – Polonya
 • Dr. Ziyaad Mohamad – INCEIF – Malezya
 • Dr. Levent Coşkun Erkekoğlu – Marmara Üniversitesi
 • Dr. İbrahim Murat Bozkurt – Marmara Üniversitesi
 • Dr. Meltem Taylan – Cumhurbaşkanı Başdanışmanı
 • Dr. Mohd Iqbal bin Abdul Wahab – International Islamic University, Malezya
 • Dr. Ayşegül Durukan – Nişantaşı Üniversitesi
 • Dr. Barış Alparslan – Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
 • Dr. Mehmet Naci Efe – Üsküdar Üniversitesi
 • Dr. Erhan Gengenç – Kocaeli Üniversitesi
 • Dr. Berna Ak Bingül – Kırklareli Üniversitesi
 • Dr. Kaushik Chattopadhyay – Prof. S.N.H. College, University of Kalyani
 • Dr. Yıldız Aksoy – İstanbul Medeniyet Üniversitesi
 • Dr. Murat Tümay – İstanbul Medeniyet Üniversitesi
 • Dr. İsmail Cem Ay – Gelişim Üniversitesi
 • Dr. İbrahim Özgül - Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
 • Dr. Veli Sırım – Namık Kemal Üniversitesi
 • Dr. Niyazi Gümüş – Kastamonu Üniversitesi
 • Dr. Korhan Arun – Namık Kemal Üniversitesi
 • Dr. Cengiz Ceylan – Kırklareli Üniversitesi
 • Dr. Aslıhan Nakiboğlu – Niğde Üniversitesi
 • Dr. Ahu Ergen – Bahçeşehir Üniversitesi
 • Dr. Ömer Esen – Muş Alpaslan Üniversitesi
 • Dr. Abdilahi Ali – Aberystwyth University / Ingiltere
 • Dr. Malik Babar Hussain – University of Sargodha / Pakistan
 • Dr. Zeeshan Atiq – University of Karachi / Pakistan
 • Dr. Büşra Karataşer – Namık Kemal Üniversitesi
 • Dr. Sema Yılmaz Genç – Kocaeli Üniversitesi
 • Dr. Yener Coşkun – Semaye Piyasası Kurumu Başuzman
 • Dr. Daniel Kapp – European Central Bank
 • Dr. Zişan Kılıçkan – Kocaeli Üniversitesi

 • Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan – İstanbul Medeniyet Üniversitesi
 • Prof. Dr. Erişah Arıcan – Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi, Marmara Ünv. Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Müdürü
 • Dr. Cemil Ertem – Cumhurbaşkanı Başdanışmanı
 • Prof. Dr. Mehmet Yüce – Uludağ Üniversitesi, Rektör Yardımcısı
 • Prof. Dr. Ayhan Gençler – Trakya Üniversitesi İİBF Dekanı
 • Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl –  AK Parti Ekonomi İşler Başkan Yrd., Yıldırım Beyazıd Üniversitesi
 • Prof. Dr. Ahmet İncekara- İstanbul Üniversitesi, İktisat Bölüm Başkanı
 • Prof. Dr. Obiyathulla Ismat Bacha – The Global University of Islamic Finance, INCEIF
 • Doç. Dr. Ayfer Gedikli – İstanbul Medeniyet Üniversitesi
 • Doç. Dr. Durmuş Çağrı Yıldırım – Namık Kemal Üniversitesi
 • Doç. Dr. Emrah İsmail Çevik– Namık Kemal Üniversitesi
 • Doç. Dr. Seda Yıldırım– Namık Kemal Üniversitesi
 • Doç. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu – İstanbul Üniversitesi, Kadın Araştırmaları Merkezi Müdürü
 • Doç. Dr. Mehmet Akif Öncü – Düzce Üniversitesi
 • Assoc. Prof. Dr. Buerhan Saiti - İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
 • Assist. Prof. Dr. Ruslan Nagayev - İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
 • Dr. Nüket Kırcı Çevik – Namık Kemal Üniversitesi
 • Dr. Elif Kıran – Namık Kemal Üniversitesi
 • Fatma Aysun Bozkurt

Sekretarya

 • Arş. Gör. Uğur Mirasedoğlu
 • Fatma Erdoğan
 • Cihan Yavuz Taş
 • Hande Çalışkan
 • Tuğba Kantarcı

İLETİŞİM

İLETİŞİM FORMU

Mesaj Gönderildi
Mesaj Gönderildi

BİLGİLER

Kongre yeri; Hilton Kozyatağı/İstanbul

Telefon: +90 216 468 00 49, Cep: +90 531 387 30 86

Skype:

E-Posta:nihal.sancak@hilton.com
www.hilton.com.tr

Dünya Seyahat Ödülleri’nde (World Travel Awards) "Türkiye’nin En İyi Şehir Oteli" seçilen Hilton İstanbul Kozyatağı, İstanbul’un Asya yakasındaki iş ve finans merkezinde yer almaktadır. Otel alışveriş merkezlerine, canlı bir kültür merkezi olan Kadıköy ilçesine ve çok sayıda mağaza, restoran ve kafenin bulunduğu Bağdat Caddesi’ne kısa bir sürüş mesafesindedir.